انواع و شرایط عضویت

1-عضویت پیوسته موئسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته موتورهای درنسوز و رشته های وابسته به آن باشند، میتوانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند. 2-عضویت وابسته اشخاصی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت 5 سال به نحوی در یکی از رشته های مذکور در بند 1 شاغل باشند. 3-عضویت دانشجویی کلیه دانشجویان که در رشته موتورهای درنسوز(نیرو محرکه) به تحصیل اشتغال دارند. 4-عضویت افتخاری شخصیت های ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه موتورهای درونسوز حایز اهمیت باشد یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک های موثر و ارزنده ای نموده باشند. 5-اعضای حقوقی (موئسساتی) سازمان هایی که در زمینه های علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند می توانند به عضویت انجمن درآیند.

حق عضویت

فعالیت های انجمن

 • تبصره 1:افراد دارای درجه کارشناسی در یکی از از رشته های مذکور در انواع عضویت ، میتوانند با تصویب هیئت مدیره به عضویت پیوسته انجمن درآیند.
 • تبصره 2:هریک از اعضا ، سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین میگردد ، به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.
 • پرداخت حق عضویت هیچ گونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمی کند.اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.
 • توجه :عضویت با استعفای کتبی و یا عدم پرداخت حق عضویت سالانه خاتمه می یابد.
 • 1-انجام پروژه های ممیزی کلان ملی در زمینه قوای محرکه
 • 2-چاپ و توزیع آخرین دستاوردهای پژوهشگران در قالب فصلنامه علمی –پژوهشی تحقیقات موتور
 • 3-برگزاری همایش بین المللی موتورهای درونسوز
 • 4-انتقال دانش فنی موتور در قالب برگزاری دوره آموزشی و کارگاهی
 

مزایای عضویت اعضاء حقوقی

مزایای عضویت اعضاء حقیقی

 • 1-ارائه لوح عضویت
 • 2-بروز رسانی دانش تخصصی اعضاء از طریق برگزاری دوره های کوتاه مدت و کارگاه های آموزشی توسط انجمن و یا با همکاری انجمن با تخفیف ویژه
 • 3-شرکت در همایش و یا گردهمایی های علمی برگزار شده توسط انجمن و یا با همکاری انجمن با تخفیف ویژه
 • 4-برخورداری از اولویت اعطای غرفه در نمایشگاه های همایش ها و گردهمایی های علمی برگزار شده توسط انجمن ویا با همکاری انجمن با تخفیف ویژه
 • 5-ارائه خدمات مطالعاتی ، آموزشی ، پژوهشی و مشاوره ای مورد تقاضای عضو حقوقی
 • 6-اطلاع رسانی به موقع از اخبار و نوآوری ها و کنفرانس های ملی و بین المللی از طریق پست الکترونیکی
 • 7-شرکت در مجمع برای اعضای پیوسته عضو حقوقی و داشتن حق رای و نامزد شدن برای عضویت در هیئت مدیره
 • 8-شرکت نمایندگان عضو حقوقی در میزگردها و سخنرانی های انجمن
 • 9-برخورداری از خدمات برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی در محل استقرار عضو حقوقی برای مخاطبان انجمن
 • 10-قرار دادن لینک سایت اعضای حقوقی در سایت انجمن و استفاده متقابل لوگو های انجمن و اعضاء
 • 11-بازدید های تخصصی و علمی از پروژه های عضو حقوقی  توسط اعضاء انجمن
 • 12-امکان استفاده شرکت از تخصص های اعضای بانک اطلاعاتی
 • 13-امکان و اولویت ثبت تبلیغات شرکت در سایت همایش ها و خبرنامه انجمن با تخفیف ویژه
 • 14-معرفی کارآموزان و کاروزران مورد نیاز شرکت / سازمان
 • 15-معرفی نیروی کار مهندسی مورد نیاز شرکت / سازمان
 • 1-اعطای کارت عضویت
 • 2-امکان شرکت در مجمع ، داشتن حق رای و نامزد شدن برای عضویت هیئت مدیره
 • 3-اعطای گواهی عضویت فعال در صورت عضویت و فعالیت در گروه های کاری انجمن
 • 4-شرکت در همایش و گردهمایی های علمی همکار با انجمن ، با تخفیف ویژه
 • 5-شرکت در دوره های کوتاه مدت و کارگاه های آموزشی با تخفیف ویژه
 • 6-شرکت در بازدیدهای صنعتی بصورت رایگان بر اساس اولویت ثبت نام
 • 7-معرفی عضو در سایت انجمن
 • 8-معرفی فرصت های کارآموزی و کارورزی
 • 9-معرفی فرصت های کاری
 • 10-معرفی فرصت های پژوهشی
 • 11-دریافت خبرنامه انجمن بصورت رایگان
 • 12-دریافت مجلات و نشریات انجمن با تخفیف ویژه
 • 13-استفاده از سایت اینترنتی انجمن با دسترسی ویژه
 • 14-اطلاع رسانی به موقع از آخرین اخبار و نوآوری ها در زمینه رشته مورد نظر از طریق پست الکترونیکی
 • 15امکان ارتباط با متخصصین عضو در بانک اطلاعاتی
 • 16-امکان بحث و گفتگو و ارسال پیام میان اعضا از طریق پایگاه