کسب عنوان انجمن برگزیدۀ کشور در بیست و دومین جشنوارۀ تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیدۀ کشور در سال ۱۴۰۰ را خدمت تمامی اعضای محترم انجمن علمی موتور ایران تبریک عرض می نماییم. به امید کسب موفقیت های روزافزون در مسیر پیشرفت علم و تعالی کشور به یاری اعضای گرامی انجمن علمی موتور ایران.

دسامبر 22, 2021

کسب عنوان انجمن برگزیدۀ کشور در سال ۱۴۰۰

کسب عنوان انجمن برگزیدۀ کشور در بیست و دومین جشنوارۀ تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیدۀ کشور در سال ۱۴۰۰ را خدمت تمامی اعضای محترم انجمن […]