• تهران،خيابان كريمخان زند، ابتداي خيابان شهيد دكتر عضدي (آبان شمالي)، ساختمان دانشگاه علامه طباطبايي، طبقه دوم، اتاق 222

  • 81032242(021)

  • info@ise.org.ir

  • www.ise.org.ir

 
 

مسئول اجرایی انجمن : مهندس امیر شهمراد
شماره تماس : 09212172695
ایمیل : shahmorad@ise.org.ir

۳۵٫۷۱۵۳۸۲۳

۵۱٫۴۱۳۲۲۵۸

۱۶

۴۰۰

ROADMAP

تهران،خيابان كريمخان زند، ابتداي خيابان شهيد دكتر عضدي (آبان شمالي)، ساختمان دانشگاه علامه طباطبايي، طبقه دوم، اتاق ۲۲۲

۸۱۰۳۲۲۴۲(۰۲۱)

info@ise.org.ir

www.ise.org.ir

مسئول اجرایی انجمن : مهندس امیر شهمراد
شماره تماس : ۰۹۲۱۲۱۷۲۶۹۵

ایمیل : shahmorad@ise.org.ir

fadeInDown