دوره های آموزشی مهندسی حرفه ای موتور

انجمن علمی موتور ایران پیرو تفاهم نامه ای با دانشگاه صنایع و معادن ایران در نظر دارد متناسب با نیاز صنعت موتوری دوره ای تحت عنوان مهندسی حرفه ای موتور جهت جبران فاصله بین صنعت و دانشگاه و همچنین رفع نیاز مجموعه های صنعتی مرتبط با صنعت موتوری کشور برگزار نماید. این دوره در سه حوزه مهندسین طراح ، مهندسین قطعه ساز و مهندس خطوط تولید طراحی شده که سر فصل های کاربردی و مورد نیاز این صنعت توسط اساتید مجرب در آن آموزش داده خواهد شد. اطلاع از زمانبندی ، هزینه ، اساتید و چگونگی ثبت نام بزودی در کانال انجمن علمی موتور ایران و سایت انجمن اطلاع رسانی خواهد شد .

دوره های آموزشی مهندسی حرفه ای موتور

انجمن علمی موتور ایران پیرو تفاهم نامه ای با دانشگاه صنایع و معادن ایران در نظر دارد متناسب با نیاز صنعت موتوری دوره ای تحت عنوان مهندسی حرفه ای موتور جهت جبران فاصله بین صنعت و دانشگاه و همچنین رفع نیاز مجموعه های صنعتی مرتبط با صنعت موتوری کشور برگزار نماید.
این دوره در سه حوزه مهندسین طراح ، مهندسین قطعه ساز و مهندس خطوط تولید طراحی شده که سر فصل های کاربردی و مورد نیاز این صنعت توسط اساتید مجرب در آن آموزش داده خواهد شد.
اطلاع از زمانبندی ، هزینه ، اساتید و چگونگی ثبت نام بزودی در کانال انجمن علمی موتور ایران و سایت انجمن اطلاع رسانی خواهد شد.

۹۶/۹/۱۹