دوره های آموزشی مهندسی حرفه ای موتور

لیست دوره های آموزشی 
نام دوره         مدت(ساعت) شروع و پایان دوره ها مکان برگزاری دوره  هزینه دوره(ریال)
۱ تحلیل حالت بالقوه خرابی(FMEA) ۱۶ ماهانه شرکت تحقیقات موتور ایرانخودرو ۲٫۲۰۰٫۰۰۰
۲

روشهای ساخت قطعات موتور

۲۴ ماهانه شرکت تحقیقات موتور ایرانخودرو ۳٫۰۰۰٫۰۰۰
۳ روش های حل مساله ۱۶ ماهانه شرکت تحقیقات موتور ایرانخودرو ۲٫۲۰۰٫۰۰۰
۴ مبانی آزمون قطعات موتوری ۱۶ ماهانه شرکت تحقیقات موتور ایرانخودرو ۲٫۲۰۰٫۰۰۰
۵ پایش وضعیت موتور های درونسوز از طریق آنالیز روغن ۱۶ ماهانه شرکت تحقیقات موتور ایرانخودرو ۲٫۲۰۰٫۰۰۰
۶ آموزش نرم افزار Catia (مقدماتی) ۳۲ ماهانه شرکت تحقیقات موتور ایرانخودرو ۳٫۸۰۰٫۰۰۰
۷ آموزش نرم افزار Catia (پیشرفته) ۳۲ ماهانه شرکت تحقیقات موتور ایرانخودرو ۳٫۸۰۰٫۰۰۰
۸ آموزش نرم افزار  AVL Fire ۲۴ ماهانه شرکت تحقیقات موتور ایرانخودرو ۳٫۰۰۰٫۰۰۰
۹ آموزش نرم افزار  Abaqus ۳۲ ماهانه شرکت تحقیقات موتور ایرانخودرو ۳٫۸۰۰٫۰۰۰
۱۰ آموزش نرم افزار

Pro Engineer (مقدماتی)

۳۲ ماهانه شرکت تحقیقات موتور ایرانخودرو ۳٫۸۰۰٫۰۰۰
۱۱

آموزش نرم افزار

 Pro Engineer (پیشرفته)

۳۲ ماهانه شرکت تحقیقات موتور ایرانخودرو ۳٫۸۰۰٫۰۰۰
۱۲ Introduction to WLTP and RDE tests; new emission procedures for light-duty vehicles ۸ ماهانه شرکت تحقیقات موتور ایرانخودرو ۱٫۵۰۰٫۰۰۰
۱۳ ارائه الگویی برای محاسبه قابلیت اطمینان موتور حین آزمونهای صحه گذاری ۸ ماهانه شرکت تحقیقات موتور ایرانخودرو ۱٫۵۰۰٫۰۰۰
۱۴ آنالیز مودال تحلیلی و تجربی ۳۲ ماهانه شرکت تحقیقات موتور ایرانخودرو ۳٫۸۰۰٫۰۰۰
۱۵ قطعه شناسی قطعات موتور ۱۶ ماهانه شرکت تحقیقات موتور ایرانخودرو ۲٫۲۰۰٫۰۰۰
۱۶ اصول و مبانی تلرانس های هندسی (GD&T) ۴۰ ماهانه شرکت تحقیقات موتور ایرانخودرو ۴٫۸۰۰٫۰۰۰
۱۷ مبانی کارکرد موتورهای احتراقی ۲۴ ماهانه شرکت تحقیقات موتور ایرانخودرو ۳٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۸ باز و بست موتورهای احتراقی ۳۲ ماهانه شرکت تحقیقات موتور ایرانخودرو ۳٫۸۰۰٫۰۰۰
۱۹ فرآیند توسعه محصول ۳۲ ماهانه شرکت تحقیقات موتور ایرانخودرو ۳٫۸۰۰٫۰۰۰
۲۰ عیب یابی هوشمند در موتورهای درونسوز ۱۶ ماهانه شرکت تحقیقات موتور ایرانخودرو ۲٫۲۰۰٫۰۰۰
۲۱ اصول و مبانی اندازه گیری ابعادی (مقدماتی) ۱۶ ماهانه شرکت تحقیقات موتور ایرانخودرو ۲٫۲۰۰٫۰۰۰
۲۲ مبانی مفهومی ارتعاشات، اندازه گیری و تحلیل ارتعاشات در خودرو و موتور ۲۴ ماهانه شرکت تحقیقات موتور ایرانخودرو ۳٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۳ مبانی مفهومی صدا، اندازه گیری و تحلیل صدا در خودرو و موتور ۲۴ ماهانه شرکت تحقیقات موتور ایرانخودرو ۳٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۴ آموزش نرم افزار MSC.ADAMS ۲۴ ماهانه شرکت تحقیقات موتور ایرانخودرو ۳٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۵ آموزش نرم افزار Altair SimLab ۱۶ ماهانه شرکت تحقیقات موتور ایرانخودرو ۲٫۲۰۰٫۰۰۰
۲۶ استانداردسازی توسعه محصول جدید
و الزامات جدید استاندارد IATF 2016 نسبت به۱۹۶۴۹ ISO TS
۸ ماهانه شرکت تحقیقات موتور ایرانخودرو ۱٫۵۰۰٫۰۰۰
۲۷ آموزش نرم افزار Fluentمقدماتی ۳۲ ماهانه شرکت تحقیقات موتور ایرانخودرو ۳٫۸۰۰٫۰۰۰
۲۸ آموزش نرم افزار Fluentپیشرفته ۳۲ ماهانه شرکت تحقیقات موتور ایرانخودرو ۳٫۸۰۰٫۰۰۰
۲۹ کاربردهای Python در مهندسی ۲۴ ماهانه شرکت تحقیقات موتور ایرانخودرو ۳٫۰۰۰٫۰۰۰
۳۰ آموزش نرم افزار Matlab ۳۲ ماهانه شرکت تحقیقات موتور ایرانخودرو ۳٫۸۰۰٫۰۰۰

دانلود محتوا

ضمن عرض سلام و خوش آمد گویی به شما همکار محترم ,لطفا موارد زیر را به دقت مطالعه فرمایید:

*تمامی دوره ها در صورت به حد نصاب رسیدن تشکیل خواهند شد.

*در صورت ثبت نام گروهی(بیش از ۵ نفر)هزینه دوره ها شامل ۲۰% تخفیف می گردد.

*اعضای انجمن شامل ۱۰% تخفیف می شوند.

*تمامی دوره ها در روزهای پنجشنبه برگزار خواهند شد.

*این دوره ها با مشارکت شرکت تحقیقات موتور ایرانخودرو برگزار خواهند شد و مورد تایید این سازمان می باشند.

*پس از اتمام کلاس ها مجداد تمامی دوره ها برگزار خواهند شد.

*پس از اتمام دوره ها به شرکت کنندگان گواهی نامه ی معتبر با تایید انجمن علمی موتور ایران و شرکت تحقیقات موتور ایرانخودرو اعطا خواهد شد.

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

۰۹۳۷۴۸۲۲۵۷۲

۰۲۱-۸۱۰۳۲۲۴۵                      مسئول روابط عمومی انجمن: مهندس ادیب سوزنی